Kran og Transport

TMH leverer alle typer kran- og transporttjenester.
TMH forholder seg til enhver tid til de standarder som er påkrevd og våre biler har alle EUR 6 standard.
Vi har budbiler, liftbiler, semitraller, vogntog, spesialtraller og  ikke minst kranbiler i alle størrelser.
Våre kranbilere har krankapasitet fra 1 TM opp til  vår største bil på 165 TM og ved hjelp av jib kan vi løfte  35 meter høyt og langt.
Har du behov for transportløsninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt så kan vi ta alle oppdrag uansett utfordring.
Vi organiserer logistikkløsninger land, sjø og luft og kan også formidle lager både ute og inne.

TMH kranbil

Andre tjenester

Avfallshåndtering privat og bedrift

TMH leverer avfallshåndtering og påtar seg oppdrag for både private og firmaer. Du bestemmer selv hvor du vil ha levert containeren, forutsatt at dette er innenfor våre HMS- regler.
Vi leverer containere i alle størrelser på korttidsleie og langtidsleie.
Ta kontakt for spotpris eller avtalepris.

Maskintransport og spesialtransport

TMH transporterer spesialgods og maskiner rundt i hele Norge.
Vi har spesialtraller i alle størrelser, inkludert traller for transport av betongelementer.
Ta kontakt for pris og løsninger.

Internasjonal transport og spedisjon

TMH kjører internasjonalt og kan organisere standard transport og spesialtransport til hele Europa.
Vi formidler også løsninger på sjø og fly.
Vi har egen spedisjonsavdeling sentralt på fergeterminalen i Kristiansand som har åpent 24/7. Avdelingen  fortoller mot alle grensestasjoner ut og inn av Norge.
Ta kontakt for pris og løsninger.

Spesialtutstyr

TMH har utstyr for å håndtere alle typer gods.
Vi har blant annet personkurver, vakuumløfter av vinduer, kransag til felling av trær, løfteåk til de fleste operasjoner.
Vi løfter og sager opp til 35 meter fra vei.
Vi skaffer ønsket utstyr hvis du har andre utfordringer.

3.-part logistikk/ lager

TMH har 1.200 kvm varmelager og 6.000 kvm utelagring.
Ta kontakt for korttidslagring eller langtidslagring.

Båthåndtering

TMH håndterer alle typer båter og løfter årlig mellom 3-400 båter i flere havner i Agder.
Ta kontakt for pris og tidspunkt.

Kran og Transport

TMH leverer alle typer kran og transporttjenester.
TMH forholder seg til enhver tid til de standarder som er påkrevd og våre biler har alle EUR 6 standard.
Vi har budbiler, liftbiler, semitralller, vogntog, spesialtraller og  ikke minst kranbiler i alle størrelser.  Våre kranbilere har krankapasitet fra 1 TM opp til  vår største bil på 165 TM og ved hjelp av jib kan vi løte  35 meter høyt og langt.  Har du behov for transportløsninger lokalt, nasjonalt og internasjonalt så kan vi ta alle oppdrag uansett utfordring.
Vi organiserer logistikk løsninger land sjø og luft og kan også formidle lager både ute og inne.

TMH kranbil

Andre tjenester

baksiden til TMH firmabil
Avfallshåndtering privat og bedrift

TMH leverer avfallshåndtering og påtar seg oppdrag for både private og firmaer.
Du bestemmer selv hvor  du vil ha levert containeren basert på at dette er inn forbi våre HMS regler.
Vi leverer containere i alle størrelser på korttidsleie og langtidsleie.
Ta kontakt for spotpris eller avtalepris.

Maskintransport- spesialtransport

TMH transporterer spesialgods og maskiner rundt i hele Norge.
Vi har spesialtraller i alle størrelser inkludert traller for transport av betongelementer.
Ta kontakt for pris og løsninger.

Internasjonal transport – spedisjon

TMH kjører internasjonalt og kan organisere standard transport og spesialtransport til hele Europa.
Vi formidler også løsninger på sjø og fly.
Vi har egen spedisjonsavdeling sentralt på fergeterminalen i Kristiansand som har åpent 24/7. Avdelingen  fortoller mot alle grensestasjoner ut og inn av Norge.
Ta kontakt for pris og løsninger.

Spesialtutstyr

TMH har utstyr for å håndtere alle typer gods.
Vi har blant annet personkurver, vakumløfter av vinduer , kransag til felling av trær, løfteåk til de fleste operasjoner.
Vi løfter og sager opp til 35 meter fra vei
Vi skaffer ønsket utstyr hvis du har andre utfordringer.

3djepart logistikk/ lager

TMH har 1200 kvm varmelager og  6000 kvm utelagring.
Ta kontakt for korttidslagring eller langtidslagring.

Båthåndtering

TMH håndterer alle typer båter og løfter årlig mellom 3-400 båter i flere havner i Agder.
Ta kontakt for pris og tidspunkt.