Ansatte

Kjøreledere

Jan Gabrielsen

Stilling: Kjøreleder
E-post: jan@tmhkran.no
Tlf: 93 01 00 18

Rune Fauske

Stilling: Kjøreleder
E-post: rune@tmhkran.no
Tlf: 93 01 00 18

Roar Sjøvold

Stilling: Kjøreleder
E-post: roar@tmhkran.no
Tlf: 93 01 00 18

Administrasjon

Tore Topstad

Stilling: Daglig leder -Salg
E-post: tore@tmhkran.no
Tlf: 90 89 48 09

Elin Loka Danielsen

Stilling: Kontoransvarlig/ HMS
E-post: elin@tmhkran.no
Tlf: 90 25 95 46